آخرین اخبار گروه مشاوران فرزانگان پویا

ميشه رفيق
ایمان سروپور
 ١٦:٤١ - جمعه ١٤ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
میزان یادگیری
حمید میثمی
 ١٦:١٧ - پنج شنبه ١٣ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب كن
ايمان سرورپور
 ١٦:٣٨ - جمعه ٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هوش مصنوعی
حمید میثمی
 ١٦:١٤ - جمعه ٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
شکرگزار باشیم
حمید میثمی
 ١٦:١٠ - چهارشنبه ٥ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٣٣ - سه شنبه ٤ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدد ها
ایمان سروپور
 ١٦:٣٠ - يکشنبه ٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٠١ - جمعه ٣٠ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
شجاعتشو دارم
ایمان سرورپور
 ١٦:٠٦ - پنج شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
فردای متفاوت تر
ایمان سرورپور
 ١٦:٠٤ - دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
برعكس
ايمان سرورپور
 ٢٣:١٥ - جمعه ١٦ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تقویت حافظه
حمید میسمی
 ٢٣:١٩ - چهارشنبه ١٥ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
يه خورشيده
ایمان سرورپور
 ٠٥:٢٥ - چهارشنبه ٧ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
راه نجات
ایمان سرورپور
 ٠٥:٢٣ - يکشنبه ٤ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خدا اينجاست
ایمان سرورپور
 ٠٥:٢١ - پنج شنبه ١ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خلاصه نویسی
حمید میسمی
 ٢٢:٢١ - سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنده
ایمان سرورپور
 ٠٥:١٨ - پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ذهنيت پولدار
ایمان سرورپور
 ٠٥:١٣ - دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آدمهاي موفق
ایمان سرورپور
 ٠٥:٠٨ - جمعه ١٨ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:٠٩ - سه شنبه ١٥ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نتيجه دلخواه
ایمان سرورپور
 ٠٥:٠١ - يکشنبه ١٣ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
كمك كن
ايمان سرورپور
 ٠٢:٣١ - چهارشنبه ٩ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
رشد می كنم
ايمان سرورپور
 ٠٢:٣٠ - سه شنبه ٩ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
زندان ذهن
ایمان سرورپور
 ٠٢:٢٥ - سه شنبه ٨ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کی برنده است؟
ایمان سرورپور
 ٠٢:٢١ - سه شنبه ٨ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خاص فکر کن
ایمان سرورپور
 ٠٢:١٩ - يکشنبه ٦ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مطالعه موثر
حمید میسمی
 ١٩:٣٥ - پنج شنبه ٣ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دوست و رفیق
حمید میسمی
 ١٦:٣٢ - چهارشنبه ٢ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انسانهای بزرگ
حمید میسمی
 ١١:٢٩ - چهارشنبه ٢ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مطالعه در شب
حمید میثمی
 ٠٠:٢٢ - چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٠:١٧ - چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
فیزیک
حمید میسمی
 ٢٣:٥٧ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:٥٥ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:٥٣ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
گذشتۀ
حمید میسمی
 ٢٣:٤٩ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ایجاد انگیزه
حمید میسمی
 ٢٣:٤٨ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
فواید مهربانی
حمید میسمی
 ٢٣:٤٧ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
سمت موفقیت
ایمان سرورپور
 ٠٢:١٦ - يکشنبه ٢١ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:٠٥ - دوشنبه ١٦ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمرکز ذهن
ایمان سرورپور
 ٠١:٥٢ - دوشنبه ١٦ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
امپاتی چیست؟
حمید میسمی
 ١٧:٠٧ - يکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:١١ - يکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ممکن است
ایمان سروپور
 ٠١:٥٠ - يکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
حفظ حرمت
حمید میسمی
 ١١:٠١ - شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
شکر کن
ایمان سروپور
 ٠١:٤٨ - جمعه ١٣ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
پاسخ نده
ایمان سرورپور
 ٠١:٤٦ - چهارشنبه ١١ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مراقب هم باشیم
حمید میسمی
 ١٦:٢٩ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٢:٣٠ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کوزه
حمید میسمی
 ٠٢:٢٩ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۰ عادت وحشتناک
حمید میسمی
 ٠٢:٢٨ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خوشبختی
حمید میسمی
 ٠٢:٢٧ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب با توئه
ایمان سرورپور
 ٠١:٤١ - يکشنبه ٨ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
بها
ایمان سروپور
 ٠١:٤٠ - يکشنبه ٨ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠١:٣٧ - جمعه ٦ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
یاد میگیرم
ایمان سرورپور
 ٢٢:٢٤ - چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
بر میگردم
ایمان سرورپور
 ٢٢:٢١ - چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
بی خبری
ایمان سرورپور
 ٢٢:١٨ - چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:١٥ - چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
زندگی من مال منه
ایمان سرورپور
 ٢٢:١٢ - چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نامحدود بودن ذهن
ایمان سرورپور
 ٢٢:٠١ - چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
قدرت انتخاب
ایمان سرورپور
 ٠١:٣٤ - شنبه ٣ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
قدرت باور
ایمان سروپور
 ٠١:٣١ - جمعه ٢٦ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
رویای من
ایمان سروپور
 ٠١:٢٩ - چهارشنبه ١٠ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تجربه
ایمان سروپور
 ٠١:٢٦ - سه شنبه ٩ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تو ژنت مرغوبه رفیق
ایمان سرورپور
 ١٠:٣١ - يکشنبه ١٠ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
وقت کم نیست رفیق
ایمان سرورپور
 ١٠:٣٠ - يکشنبه ١٠ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
من خوشبختم
ایمان سرورپور
 ١٠:٢٧ - يکشنبه ١٠ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نمیتونم نداریم
ایمان سرورپور
 ١٠:١٩ - يکشنبه ١٠ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
زيباترين انسانها
ایمان سرور پور
 ١٥:٤٨ - شنبه ١٩ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٠ - شنبه ١٩ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
بهترین حس دنیاست
ایمان سرورپور
 ١٨:٣٥ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خدا مال هممونه
ایمان سرورپور
 ١٨:٣٣ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٨:٢٨ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ياد گرفتم
ایمان سرورپور
 ١٨:٢٢ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
من از چیزی نمیترسم
ایمان سرورپور
 ١٣:٣٠ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خدا باشد و بس
علیرضا مرتضوی
 ١٣:٠٦ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٧ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٥ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٤ - دوشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:١٧ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
به زودی میدرخشی
ایمان سرورپور
 ١٥:١٤ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمرکز بر گذشته
ایمان سرورپور
 ١٥:١١ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
سقف آرزوها
ایمان سرورپور
 ١٥:٠٧ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستمو گرفتي
ایمان سرورپور
 ١٥:٠٢ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مثبتم
ایمان سرورپور
 ١٤:٣١ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هوامو داري
ایمان سرورپور
 ١٤:٢٧ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٢١ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
من بالاتر ميرم
ایمان سرورپور
 ١٤:١٩ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
سالم باشيم
مهدی هاتفی
 ١٤:١٤ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ثروت واقعی
علیرضا مرتضوی
 ١٤:٠٧ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آرامش
علیرضا مرتضوی
 ١٣:٥٩ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
فرایند یادگیری
مهدی هاتفی
 ١٧:٠٤ - سه شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٧:٠٢ - سه شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
افت تحصیلی
صهبا جمشیدی
 ١٦:٤٩ - سه شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٤٧ - سه شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اجابت
علیرضا مرتضوی
 ٢٣:٣٠ - يکشنبه ١٢ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
زندگی
علیرضا مرتضوی
 ٢٢:٣٣ - يکشنبه ١٢ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
فرصت برابر
ایمان سرورپور
 ٢٣:٤٠ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
زندگي بديم
ایمان سرورپور
 ١٥:١٦ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
انگیزشی
ایمان سرورپور
 ١٥:٠٨ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
رشد
علیرضا مرتضوی
 ١٤:٠٦ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سنگ حسرت
علیرضا مرتضوی
 ١٤:٠٤ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شاکر نيستيم
علیرضا مرتضوی
 ١٤:٠٢ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٣:٠٢ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
جرات خیال پردازی
ايمان سرورپور
 ١٠:٣٣ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
من كي هستم؟
ايمان سرورپور
 ١٠:٣٠ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به خاطر بسپار
ايمان_سرورپور
 ١٠:٢٢ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
بزرگترین تنبیه
علیرضا مرتضوی
 ١٠:١٠ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
فکر مثبت
علیرضا مرتضوی
 ١٠:٠٧ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
دلت که گرفت
علیرضا مرتضوی
 ١٠:٠٦ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
انسانیـت چیسـت
علیرضا مرتضوی
 ١٠:٠٤ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
طلا باش
علیرضا مرتضوی
 ١٠:٠٣ - دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
وظیفه ی ما
صهبا جمشیدی
 ٢٢:٣٩ - شنبه ١٤ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:٣٨ - شنبه ١٤ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:٣٦ - شنبه ١٤ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:٣٥ - شنبه ١٤ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:٣٤ - شنبه ١٤ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:٣١ - شنبه ١٤ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
روز نوجوان
صهبا جمشیدی
 ١٤:١٣ - سه شنبه ١٠ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
قانون گلوله برفي
صهبا جمشیدی
 ١٤:١٠ - سه شنبه ١٠ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
خودمو قبول دارم
علیرضا مرتضوی
 ٢٢:٣٦ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
از امروز شروع كنيم
علیرضا مرتضوی
 ٢٢:٣٥ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
‌ قلمــــت را بردار
علیرضا مرتضوی
 ٢٢:٣٣ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
حال خوب
علیرضا مرتضوی
 ٢٢:٣٢ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
آدمِ سالم كيست؟
علیرضا مرتضوی
 ٢٢:٢٤ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:٢٠ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:١٩ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:١٥ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:١٤ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
دل آدم
علیرضا مرتضوی
 ٢٢:١٢ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:٠٨ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:٠٣ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
فرکانس مثبت
علیرضا مرتضوی
 ٢٢:٠١ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
ثانيه به ثانيه عمر
علیرضا مرتضوی
 ٢٢:٢١ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
قانون ۱۵ دقیقه چیست؟
علیرضا مرتضوی
 ٢٢:٢٠ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:١٦ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٢:١١ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سخنرانی تد
علیرضا مرتضوی
 ٢٢:٠٤ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٩:٢١ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
امروزت را دریاب
علیرضا مرتضوی
 ١٩:٢١ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٩:١٨ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٩:١٦ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به لحظه ی حال است
علیرضا مرتضوی
 ١٨:١٦ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٨:١٥ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
خنده هایت زیباست
علیرضا مرتضوی
 ١٨:١٣ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٨:١١ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
زندگی را زیباتر کنیم
علیرضا مرتضوی
 ١٨:١٠ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
معجزه خداوند
علیرضا مرتضوی
 ١٨:٠٠ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٢١ - سه شنبه ٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:١٩ - سه شنبه ٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٧ - سه شنبه ٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٤ - سه شنبه ٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٠ - سه شنبه ٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٥١ - سه شنبه ٣ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
توقع نداشته باش
ايمان سرورپور
 ٢١:٠٧ - دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٠:٤٦ - دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٠:٤١ - دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
من قدرتمندم
ايمان سرورپور
 ٢٠:٢٧ - دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
تو معجزه اي...
ايمان سرورپور
 ٢٠:٢٤ - دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٠:١٢ - دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
رو به سمت جلو
ایمان سرورپور
 ١٦:١٢ - دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
فكر و ذهن نامحدود
ايمان سرورپور
 ١٦:٠٤ - دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
من كي هستم...؟
ايمان سرورپور
 ١٠:٥٨ - دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>