روز هفته

تاریخ

امتحان مستمر پایه دهم

امتحان مستمر پایه سوم

شنبه

3

مراسم بازگشایی مدرسه (زنگ اول)

یکشنبه

4

فیزیک - عربی

فیزیک - زیست

چهارشنبه

7

جلسه معارفه پایه سوم (ساعت 17)

ریاضی - منطق

جبر - ریاضی

پنجشنبه

8

جلسه معارفه پایه دهم (صبح)

یکشنبه

11

شیمی – علوم و فنون

ادبیات و زیبان فارسی

سه شنبه

13

زیارت عاشورا (صبح)

چهارشنبه

14

هندسه – زیست - اقتصاد

شیمی

شنبه

17

عزاداری (زنگ پنجم)

یکشنبه

18

عزاداری (زنگ پنجم)

دوشنبه

19

عزاداری (زنگ  چهارم و پنجم)

یکشنبه

25

پیش آزمون تستی

پیش آزمون تستی

دوشنبه

26

مسابقات فوتبال – انتخابات انجمن اولیا و مربیان (ساعت 17)

چهارشنبه

28

پیش آزمون تستی

پیش آزمون تستی

جمعه

30

آزمون اول گزینه دو

روز هفته

تاریخ

امتحان مستمر پایه دهم

امتحان مستمر پایه سوم

یکشنبه

2

ریاضی

حسابان – زمین شناسی

چهارشنبه

5

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

یکشنبه

9

فیزیک - منطق

فیزیک

چهارشنبه

12

زبان و ادبیات فارسی

هندسه – زیست شناسی

شنبه

15

مسابقات ورزشی (والیبال و هندبال)

یکشنبه

16

شیمی – علوم و فنون

عربی

چهارشنبه

19

دین و زندگی

دین و زندگی

شنبه

22

نمایشگاه کتاب

یکشنبه

23

عربی

جبر – ریاضی

دوشنبه

24

مسابقه کتاب خوانی

چهارشنبه

26

هندسه – زیست - اقتصاد

شیمی

شنبه

29

عزاداری اربعین حسینی (زنگ پنجم و ناهار)

روز هفته

تاریخ

امتحان مستمر پایه دهم

امتحان مستمر پایه سوم

چهارشنبه

3

فیزیک - ریاضی

زبان و ادبیات فارسی

یکشنبه

7

عزاداری (زنگ چهارم)

 

پیش آزمون تستی

پیش آزمون تستی

سه شنبه

9

مانور زلزله

جمعه

12

آزمون دوم گزینه دو

یکشنبه

14

زبان و ادبیات فارسی

حسابان – زمین شناسی

چهارشنبه

17

عربی – دین و زندگی

جامع فیزیک

یکشنبه

20

جامع ریاضی- منطق

جامع شیمی

چهارشنبه

24

ویژه برنامه روز پژوهش

جامع فیزیک – جامع عربی

جامع جبر -  زیست

یکشنبه

28

جامع شیمی- جامع علوم و فنون

جامع هندسه - ریاضی

 

روز هفته

تاریخ

امتحان مستمر پایه دهم

امتحان مستمر پایه سوم

چهارشنبه

1

جامع دین و زندگی- جامع جامعه شناسی

جامع دین و زندگی

پنجشنبه

2

جشن شب یلدا

شنبه

4

شروع امتحانات نوبت اول

جمعه

24

پایان امتحانات نوبت اول

شنبه

25

اردو

یکشنبه

26

اردو

دوشنبه

27

اردو

سه شنبه

28

اردو

چهارشنبه

29

پیش آزمون تستی

پیش آزمون تستی

روز هفته

تاریخ

امتحان مستمر پایه دهم

امتحان مستمر پایه سوم

جمعه

1

آزمون جامع نیم سال اول گزینه دو

یکشنبه

3

همایش

چهارشنبه

6

زبان انگلیسی - اقتصاد

عربی

یکشنبه

10

شیمی - منطق

فیزیک

سه شنبه

12

مسابقات 22 بهمن (فوتبال و والیبال و پینگ پنگ)

چهارشنبه

13

ادبیات و زبان فارسی

ادبیات و زبان فارسی

یکشنبه

17

فیزیک - عربی

شیمی

چهارشنبه

20

دین و زندگی

دین و زندگی

پنجشنبه

21

جشن 22 بهمن

یکشنبه

24

ریاضی – جامعه شناسی

جبر – زیست شناسی

چهارشنبه

27

عربی – علوم و فنون ادبی

زبان انگلیسی

شنبه

30

آغاز جشنواره پژوهش

روز هفته

تاریخ

امتحان مستمر پایه دهم

امتحان مستمر پایه سوم

یکشنبه

1

هندسه – زیست - ریاضی

حسابان – ریاضی

چهارشنبه

4

زبان انگلیسی

هندسه – زمین شناسی

یکشنبه

8

فیزیک - منطق

فیزیک

چهارشنبه

11

عزاداری (زنگ پنجم)

یکشنبه

15

پیش آزمون تستی

پیش آزمون تستی

چهارشنبه

18

پیش آزمون تستی

پیش آزمون تستی

جمعه

20

آزمون چهارم گزینه دو

یکشنبه

22

ریاضی – علوم و فنون

حسابان – زیست

روز هفته

تاریخ

امتحان مستمر پایه دهم

امتحان مستمر پایه سوم

چهارشنبه

16

آزمون عیدانه

عربی

یکشنبه

20

ادبیات فارسی

جامع فیزیک

دوشنبه

21

جشن روز پدر (زنگ چهارم و پنجم)

چهارشنبه

23

هندسه – زیست - ریاضی

جامع زبان انگلیسی

یکشنبه

27

جامع شیمی – جامع جامعه شناسی

حسابان - زمین

چهارشنبه

30

جامع ریاضی- جامع اقتصاد

جامع هندسه – جامع زیست

روز هفته

تاریخ

امتحان مستمر پایه دهم

امتحان مستمر پایه سوم

یکشنبه

3

پیش آزمون تستی

پیش آزمون تستی

دوشنبه

4

جشن مبعث (زنگ سوم)

چهارشنبه

6

پیش آزمون تستی

پیش آزمون تستی

جمعه

8

آزمون پنجم گزینه دو

یکشنبه

10

جامع عربی – جامع منطق

 

چهارشنبه

13

جامع فیزیک – جامع علوم و فنون

 

شنبه

16

شروع امتحانات نوبت دوم

یکشنبه

17

پیش آزمون تستی

پیش آزمون تستی

چهارشنبه

20

پیش آزمون تستی

پیش آزمون تستی