آغاز کلاس های دوره تابستانی دبیرستان فرزانگان پویا شرح جشن اختتامیه سال تحصیلی 95-96 دبیرستان فرزانگان پویا نفرات برگزيده در برترين دانشگاه هاي سراسري كشور مقام آفرینی های دانش آموزان در عرصه های مختلف مقام های علمی پژوهشی دانش آموزان فرزانگان پویا
آغاز کلاس های دوره تابستانی دبیرستان فرزانگان پویا
شرح جشن اختتامیه سال تحصیلی 95-96 دبیرستان فرزانگان پویا
نفرات برگزيده در برترين دانشگاه هاي سراسري كشور
مقام آفرینی های دانش آموزان در عرصه های مختلف
مقام های علمی پژوهشی دانش آموزان فرزانگان پویا