گزارش مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گزارش مراسم بازگشایی و هفته دفاع مقدس نفرات برتر آزمون پايان دوره تابستان پایه یازدهم نفرات برتر آزمون پايان دوره تابستان پایه دهم رتبه هاي برتر كنكور ٩٦ دبیرستان فرزانگان پویا
گزارش مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)
گزارش مراسم بازگشایی و هفته دفاع مقدس
نفرات برتر آزمون پايان دوره تابستان پایه یازدهم
نفرات برتر آزمون پايان دوره تابستان پایه دهم
رتبه هاي برتر كنكور ٩٦ دبیرستان فرزانگان پویا