با توجه به رویکرد اصلی مجموعه آموزشی فرزانگان پویا که بر پایه کشف استعدادهای دانش آموزان فرزانه و رشد آنها استوار می باشد چنانچه شما از دانش آموزان ممتاز مدرسه خود هستید ، می توانید از تسهیلات ویژه ی فرزانگان پویا بهره مند گردید .

ورودی پایه دهم

ورودی میان پایه

اگر واجد شرایط بورسیه فرزانگان پویا هستید همین امروز ثبت نام کنید.