اگر بخواهیم در یک جمله به این سوال پاسخ بدهیم باید بگوییم: چون در این مندرسه زندگی جریان دارد!

اما به تفصیل باید بگوییم نوجوانی دوره حساسی است که بخشی از آینده کاری و شخصیت اجتماعی فرزندان ما شکل می‌گیرد و قرار گرفتن در یک محیط آموزشی که به شناخت نوجوان از شخصیت، استعدادها، محدودیت‌ها و... کمک کند، بسیار اهمیت دارد.

ما در فرزانگان پویا اعتقاد داریم این که میگویند مدرسه خانه دوم ماست را باید در جای جای یک مدرسه برای دانش آموزان اجرا کرد.

همنشینی کارآمد و خلاق آموزش در بالاترین سطح که مهمترین کارکرد یک مدرسه است و پرورش که رسالتش زندگی بهتر است در فرزانگان پویا مهم ترین هدف است.

/ ما در بخش آموزش از بهترین اساتید در آموزش و مهارت های ارتباطی با دانش آموزان بهره مندیم چرا که معتقدیم مهارت برقراری ارتباط با دانش آموزان به اندازه ی مهارت در تدریس اهمیت دارد و تعامل هوشمندانه در کلاس درس، بهره وری ساعات درسی را بالا خواهد برد.

/ در بخش پرورش نیز مهم ترین هدف ما کشف و تقویت استعدادهای نهفته ی دانش آموزان و کمک به تقویت و به کارگیری آن هاست و در این راستا برنامه های فوق برنامه در هنر، ورزش و... مثل یک برنامه منظم درسی درجریان است.

در بخش پرورش هدف ارتقا سرزندگی در مدرسه نیز از اهداف ماست و با فراهم آوردن امکانات و خدمات تفریحی و برقراری یک محیط دوستانه ی محترم و تعامل هوشمند میان کادر مدرسه و دانش آموزان و همراهی مشاور و روانشناس با دانش آموز سعی در ایجاد محیطی خلاق و دوستانه و نوآور هستیم.

در کنار ارائه خدمات آموزشی و پرورشی، اعتقاد داریم علاوه بر به ارائه بهترین محتوا، باید بهترین ابزار را برای ارائه این محتوا داشته باشیم و مطابق مدارس روز دنیا حرکت کنیم و در همین راستا هوشمندسازی مدرسه و استفاده از متدهای روز دنیا در ارائه آموزش و پرورش در فرزانگان پویا اهمیت بالایی دارد.

در فرزانگان پویا با استفاده از سیستم مدارس هوشمند به مثابه یک مدرسه مدرن به ارائه آموزش و پرورش میپردازیم و نیازهای تکنولوژیک دانش آموزان را برطرف میکنیم!

به طور کلی میتوان گفت در مدرسه فرزانگان پویا، دانش آموزان قهرمانان ما هستند و سعی ما در این است به عنوان یک راهنمای همیشه در صحنه و همراه و دلسوز کنار آن ها هستیم تا در مسیر زندگی خود بهترین عملکرد خود را داشتته باشند و مدرسه را مانند یک خانه امن ببینند که در آن سرزندگی موج میزند.