اردوی دانشگاه تهران


دانشگاه تهران بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی در ایران است که در سال ۱۳۱۳ خورشیدی به دستور رضا شاه تأسیس شد. دانشگاه تهران هم اکنون دارای ۲۵ دانشکده، ۹ پردیس و ۱۱ مرکز پژوهشی است و از استادان مجرب ایرانی در بیشتر رشته‌ها بهره می‌گیرد. این دانشگاه بر اساس موسسات آموزش عالی فرانسه الگوبرداری شد و حتی طراحان ساختمان‌های دانشگاه تهران مهندسین فرانسوی بودند.


كسب مقام اول و مقام سوم


كسب مقام اول و مقام سوم در مسابقات پل ماكاروني در بين ١٠٠ تيم از مدارس شهر تهران توسط دانش آموزان فرزانگان پويا را تبریک می گوییم.


قبول شدگان مهارت دوم ICDL


اعلام اسامی قبول شدگان مهارت دوم ICDL دبیرستان فرزانگان پویا


پذیرفته شدگان مهارت اول آزمون ICDL


اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در مهارت اول آزمون ICDL به شرح زیر اعلام شد