نفرات برتر آزمون پايان دوره تابستان پایه یازدهم نفرات برتر آزمون پايان دوره تابستان پایه دهم رتبه هاي برتر كنكور ٩٦ دبیرستان فرزانگان پویا شرح جشن اختتامیه سال تحصیلی 95-96 دبیرستان فرزانگان پویا نفرات برگزيده در برترين دانشگاه هاي سراسري كشور
نفرات برتر آزمون پايان دوره تابستان پایه یازدهم
نفرات برتر آزمون پايان دوره تابستان پایه دهم
رتبه هاي برتر كنكور ٩٦ دبیرستان فرزانگان پویا
شرح جشن اختتامیه سال تحصیلی 95-96 دبیرستان فرزانگان پویا
نفرات برگزيده در برترين دانشگاه هاي سراسري كشور