و صدای قدم ماه خدا می آید.. افتخارآفرينان مسابقات كشوري هوافضا ساخت و پرتاب گلايدر كسب مقام اول سازه فشاري آغاز ثبت نام طرح بورسیه تحصیلی فرزانگان پویا
و صدای قدم ماه خدا می آید..
افتخارآفرينان
مسابقات كشوري هوافضا ساخت و پرتاب گلايدر
كسب مقام اول سازه فشاري
آغاز ثبت نام طرح بورسیه تحصیلی فرزانگان پویا