مراسم اختتامیه  جشنواره سرباز وطن وبینارپایه دهم و یازدهم تحصیلی  جلسه شورای مدرسه - 23/9 ویدیو وبینار طرح قله طرح های آموزشی کوهیار و قله
مراسم اختتامیه جشنواره سرباز وطن
وبینارپایه دهم و یازدهم تحصیلی
جلسه شورای مدرسه - 23/9
ویدیو وبینار "کارآفرینی و تولید"
طرح قله
طرح های آموزشی کوهیار و قله