اولين جشنواره عكس فجر حضور دانش آموزان دبيرستان در مسابقات تنيس روي ميز آغاز پیش ثبت نام سال تحصیلی 97-1396 انتخاب فرزانگان پویا بعنوان مدرسه برتر از نگاه تیزلند اردوی مشهد ویژه پایه پیش دانشگاهی
اولين جشنواره عكس فجر
حضور دانش آموزان دبيرستان در مسابقات تنيس روي ميز
آغاز پیش ثبت نام سال تحصیلی 97-1396
انتخاب فرزانگان پویا بعنوان مدرسه برتر از نگاه تیزلند
اردوی مشهد ویژه پایه پیش دانشگاهی