دوره دوست داشتنی پانزدهم برترین‌های سال‌تحصیلی ٩٧-٩٦ برترین‌های سال‌تحصیلی ٩٧-٩٦ مسابقات كشوري هوافضا ساخت و پرتاب گلايدر آغاز ثبت نام طرح بورسیه تحصیلی فرزانگان پویا
دوره دوست داشتنی پانزدهم
برترین‌های سال‌تحصیلی ٩٧-٩٦
برترین‌های سال‌تحصیلی ٩٧-٩٦
مسابقات كشوري هوافضا ساخت و پرتاب گلايدر
آغاز ثبت نام طرح بورسیه تحصیلی فرزانگان پویا