آزمون انتخاب رشته پایه دهم


انتخاب رشته یکی از حساس ترین مراحل تحصیلی هر دانش آموز است که اگر با دقت و بر اساس هوش و استعدادهای ذاتی و فردی دانش آموز انتخاب شود وی را در مسیر رسیدن به موفقیت قرار خواهد داد. مرکز مشاوره و روانشناسی دبیرستان فرزانگان پویا برای کمک به دانش آموزان عزیز آزمون انتخاب رشته بر اساس توانایی ها و هوش فردی را پیاده سازی کرده است. با شرکت در این آزمون آنلاین و ارسال اطلاعات خود، واحد مشاوره دبیرستان فرزانگان پویا پس از تحلیل و بررسی نتایج با شما برای شرکت در جلسه تعیین رشته و مشاوره تحصیلی تماس خواهد گرفت. برای آغاز آزمون روی دکمه زیر کلیک کنید.