فرزانگان پویا در یک نگاه


دبیرستان و پیش دانشگاهی هوشمند فرزانگان پویا در سال 1382 آغاز به کار نموده و امروز پس از بیش از یک دهه تلاش مستمر بر اساس شیوه نامه درجه بندی مدارس غیر دولتی کشور به عنوان دبیرستان درجه یک و یکی از بهترین مدارس تهران تبدیل شده است . دبیرستان و پیش دانشگاهی هوشمند فرزانگان پویا با زیر بنای 1250 متر مربع در 5 طبقه با نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان تهران و بر اساس استاندارد های مصوب بنا گردیده است . ما در دبیریتان فرزانگان پویا به دنبال تربیت انسان هایی متعادل، همه جانبه نگر، متفکر و اندیشمندی هستیم که بتوانند کارآمدی خود را در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی به منصه ظهور برسانند و به عنوان یک انسان صالح، شایسته و متخصص پس از فارغ التحصیل شدن وارد زندگی اجتماعی جدیدی شوند. تلاش ما این است که آموزش و برنامه های فرهنگی و پرورشی ما فراگیر باشد. دیدگاه ما نخبه پروری نیست و موفقیت همه فرزندان در حد و اندازه خودشان است .