دبیرستان فرزانگان پویا

اخبار گروه مشاوران


آخرین اخبار مشاوران دبیرستان را دنبال کنید.


دبیرستان فرزانگان پویا

آغاز ثبت نام طرح بورسیه تحصیلی فرزانگان پویا


چنانچه شما از دانش آموزان ممتاز مدرسه خود هستید ، می توانید از تسهیلات ویژه ی فرزانگان پویا بهره مند گردید .