١٣:١٧ - سه شنبه ١٨ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:١٤ - سه شنبه ١٨ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٨ - جمعه ١٦ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
زندگی کنید
علی ناجی
 ١٤:٣٦ - پنج شنبه ١ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
دو متن کوتاه
علی ناجی
 ١٤:٣١ - دوشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
موفقیت
ایمان سرورپور
 ١٤:٤١ - پنج شنبه ٣ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
چند شدی...؟
ایمان سرورپور
 ١٤:٣٨ - يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تغییر عادت
ایمان سرورپور
 ١٤:٣٦ - دوشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٥٤ - جمعه ٢١ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٤٤ - يکشنبه ١٦ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جملات ناب
علی ناجی
 ١٣:٤٢ - يکشنبه ١٦ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٤٩ - جمعه ١٤ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٤٠ - جمعه ١٤ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
بالغ شویم
ایمان سرورپور
 ١٤:٣٣ - يکشنبه ٥ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تو بهترين هستی
ایمان سرورپور
 ١٤:٢٩ - چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>