ميشه رفيق
ایمان سروپور
 ١٦:٤١ - جمعه ١٤ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
میزان یادگیری
حمید میثمی
 ١٦:١٧ - پنج شنبه ١٣ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب كن
ايمان سرورپور
 ١٦:٣٨ - جمعه ٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هوش مصنوعی
حمید میثمی
 ١٦:١٤ - جمعه ٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
شکرگزار باشیم
حمید میثمی
 ١٦:١٠ - چهارشنبه ٥ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٣٣ - سه شنبه ٤ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدد ها
ایمان سروپور
 ١٦:٣٠ - يکشنبه ٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>