خط مشی سیستم مدیریت کیفیت


اوصيكم بتقوي الله و نظم امركم حضرت علي (ع)


سازمان فرهنگی آموزشی فرزانگان پویا از سال 1382 پا به عرصه خدمات آموزشی و پرورشی نهاد وبا رویکردی نوین مبتنی بر حضور توانمند متخصصان و مربیان ، ما را برآن داشت تا خدماتی همسو با نیاز فراگیران را ارایه دهیم و همواره کوشیده ایم به این باور ارزشمند جامه عمل بپوشانیم.
مدیریت سازمان آموزشی فرزانگان پویا با تاكيد بر نگرش “جلب رضايت فراگیر ”، بهينه سازي و گسترش مستمر در فرآيندهاي ارائه خدمات آموزشی و حرکت به سوی جهانی سازی ثمربخش خدمات آموزشی و پرورشی را سرلوحه وظايف خويش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی به الزامات قانونی و اعتبار بخشی و سایر الزامات، اعتقاد دارد كاركنان سازمان كه با ارزشترين سرمايه اين سازمان آموزشی و پرورشی محسوب مي شوند نیز وظيفه خود خواهند دانست كه با درك كامل انتظارات فراگیران و ساير طرف هاي ذينفع در جهت نیل به اهداف سازمانی تلاش نمايند.
مدیریت سازمان آموزشی فرزانگان پویا براي رسیدن به موارد مندرج بر استفاده از سيستم هاي نوين و کارآمد مديريتي تاكيد نموده و در راستاي نيل به اين خواسته ها، آخرین ویرایش استاندارد IWA2 و ISO 9001 را به عنوان مدل اجرايي انتخاب وجهت رسیدن به آن تلاش مي نمايد.
اهداف سازمانی ، سازمان آموزشی فرزانگان پویا بشرح زیر است:
1- افزایش میزان رضایت فراگیران
2- ارتقای سطح کیفیت خدمات به منظور شناخته شدن به عنوان سازمان پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی و پرورشی
3- ارائه خدمات فرهنگی به منظور ایجاد فضا ی مناسب برای فراگیران و کارکنان
4- ایجاد بستر های کاربردی بر مبنای تکنولوژی های نوین در جهت بهینه سازی خدمات
5- توسعه مشارکت و تقويت حس مسئوليت پذيري در همه كاركنان در مقابل فراگیران و همکاران
6- آموزش مستمر به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت سرمایه­های انسانی
7- مشارکت و همسویی با سازمانهای آموزشی بین الملی در راستای ورود به عرصه جهانی
8- توسعه بازار و افزایش سودآوری
اينجانب متعهد می­شوم بانظارت و بازنگري سالانه در خصوص سيستم مديريت کیفیت ایجاد ساختار سازمانی در مطابقت با استانداردهاي منتخب سازمان آموزشی فرزانگان، در رابطه با توسعه پايدار، بهبود مستمر و دستيابي به اهداف تعيين شده اطمينان حاصل کنم.

مهدی قزلباش

مدیر مجتمع آموزشی فرزانگان پویا