Vertical Timeline ↓

 • کسب عنوان " مدرسه درجه " یک بر اساس شیوه نامه درجه بندی مدارس غیر انتفاعی
 • مدیر تقدیر شده برای فعالیت های آموزشی و فرهنگ سازی
 • کسب عنوان " مدرسه موفق " بر اساس شیوه نامه 550 شورای نظارت
 • دریافت مجوز" مرکز آموزش و آزمون بین المللی ICDL " از بنیاد جهانی ICDL
 • مدیر تقدیر شده به منظور تلاش برای دستیابی به مدرسه برتر و تربیت انسان مطلوب از منظر سند چشم انداز 20 ساله کشور
 • مدرسه تقدیر شده در راستای فعالیت های تربیت بدنی
 • مدرسه تقدیر شده برای ایجاد پایگاه تغذیه سالم در مدرسه
 • تقدیر شده برای ایجاد بستر باروری پژوهش دانش آموز با رویکرد به کار گیری فناوری های نوین آموزشی
 • کسب عنوان " مدرسه تلاشگر " بر اساس بررسی های صورت گرفته
 • مدرسه تقدیر شده برای طراحی " دفتر برنامه ریزی سالانه "
 • مدرسه تقدیر شده برای اجرای " طرح دبیران تلاشگر "
 • دریافت گواهینامه بین المللی استاندارد کیفیت مدیریت ISO9001-2008 و کیفیت آموزش IWA2-2008
 • مدرسه تقدیر شده برای طراحی " دفتر برنامه ریزی و مدیریت زمان " ویژه دانش آموزان
 • مدرسه تقدیر شده برای طراحی برنامه آموزشی نوین و تقویم اجرایی سالانه
 • ممیزی مراقبتی استاندارد توسط شرکت گواهی دهنده بین المللی TNV و توصیه به تمدید گواهینامه های ISO9001-2008 و IWA2-2008
 • لوح تقدیر برای توسعه سواد دیجیتالی از بنیاد جهانی ICDL
 • مدیر تقدیر شده برای تعامل سازنده با انجمن اولیا و مربیان
 • ممیزی مراقبتی استاندارد توسط شرکت گواهی دهنده بین المللی TNV و توصیه به تمدید گواهینامه های ISO9001-2008 و IWA2-2008
 • حمایت سازمانی مدرسه از بنیاد نیکوکاری دست های مهربان
 • دریافت جام زرین استاندارد و کسب امتیاز 97% در ممیزی شرکت بین المللی گواهی دهنده TNV
 • مدرسه تقدیر شده برای فرهنگ سازی در زمینه نیکوکاری از بنیاد نیکوکاری دست های مهربان