صهبا جمشیدی

روانشناس
مشاور تحصیلی
مترجم و مولف
با سابقه برگزاری بیش از 50 کارگاه در زمینه روابط اجتماعی - ازدواج - تربیت فرزند - اعتیاد - تئوری انتخاب و ...

مقالات و مطالب ارائه شده توسط آقای جمشیدی

مقاله انگیزشی