ایمان سرورپور

کارشناسی مهندسی متالورژی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت
اجرای برنامه فرصت برابر در شبکه آموزش صدا و سیما
مشاور آموزشی و برنامه ریزی مراکز برتر آموزشی کشوربا لقب بهترین مشاور کنکور ایران
10 سال سابقه در زمینه مشاوره
بالاترین آمار رتبه زیر 1000 کنکور در 5 سال اخیر
کتابها و آثار تألیف شده:هدف(مشاوره و برنامه ریزی)،و خدایی که در این نزدیکیست،نشاید شعر