علی ناجی

مشاور علوم تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز ( RD)
دارای مدرک تحصیلی MBA (گرایش مدیریت اجرایی ) از BAHAR business school
دارای مدرک DBA ( دکتراي مدیریت ) از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
داراي مدرك دکتراي تخصصی مدیریت استراتژیك از دانشگاه تهران
داراي مدرك تحصيلي MBA گرايش STRATEGIC MANAGEMENT از دانشگاه WORLD WIDE SCIENCE مالزي
داراي مدرك تحصيلي MBA گرايش PROJECT MANAGEMENT از دانشگاه WORLD WIDE SCIENCE مالزي
داراي مدرك کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
دارای گواهینامه آموزشی مدیریت کیترینگ از دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران
دارای گواهینامه آموزشی بهداشتی Codex CAC RCP 39 از موسسه TUV آلمان
دارای گواهینامه آموزشی بهداشتی HACCP و ممیزی داخلی
داراي گواهينامه هاي متعدد در زمينه مديريت ، تدوين استراتژيك ، تفكر استراتژيك ، فن بيان ، زبان بدن ، هوش هيجاني ، مهارتهاي تفكر ، برنامه
عملياتي نويسي ، ايميل ماركتينگ ، مديريت زمان ، فنون ارتباط ، تكنيك مهندس و طراحي فروش ، هدف گذاري ، تحليل استراتژيك كسب و كار ،
مديريت استرس ، بازاريابي پارتيزاني ، پياده سازي استراتژي ، مباني بازار سرمايه ، مديريت سرمايه گذاري در بورس ، مباني كار آفريني ، مدلهاي نقشه ذهني ،تكنيكهاي تصميم گيري