باشگاه ادبیات


جهت تقویت روحیه ادبی دانش آموزان و همچنین کشف استعداد ها و رشد مهارت های علاقمند به حوزه های شعر، داستان نویسی، مطالعه و تحقیق و ... و همچنین تشکیل گروه های ادبی جهت تولید محتوای نوشتاری مانند نشریه، نشریه های دیواری، سایت، اخبار و روزنامه و ... باشگاه ادبیات دبیرستان از بین دانش آموزان عضو می پذیرد.اعضای باشگاه ادبیات


آکادمی زبان دبیرستان فرزانگان پویا

ایمان نوری

آکادمی زبان دبیرستان فرزانگان پویا

امیر حسین مسلمانی

آکادمی زبان دبیرستان فرزانگان پویا

محمد صدرا سرمدفر

آکادمی زبان دبیرستان فرزانگان پویا

سهیل گمارلو

آکادمی زبان دبیرستان فرزانگان پویا

عرفان شفیعی


آکادمی زبان دبیرستان فرزانگان پویا

علی فرامرزی

آکادمی زبان دبیرستان فرزانگان پویا

امین عبدی ماسوله

آکادمی زبان دبیرستان فرزانگان پویا

آرین رفعتی

آکادمی زبان دبیرستان فرزانگان پویا

علیرضا مددی

آکادمی زبان دبیرستان فرزانگان پویا

امیر حسین غلامی