باشگاه هنری سینما و تئاتر


دانش آموزانی که علاقمند به بازیگری، تئاتر، نمایشنامه نویسی، نمایشنامه خوانی، ساخت فیلم و تیزر و ... می باشند می توانند علاوه بر یادگیری و کسب این مهارت ها به رشد و شکوفایی رسیده و در گروه های مختلف مدرسه اعم از گروه تئاتر دبیرستان عضو شده ودرمسابقات مختلف منطقه در حوزه های مختلف هنرهای نمایشی شرکت نمایند.اعضای باشگاه هنری سینما و تئاتر


دبیرستان فرزانگان پویا

ایمان نوری

دبیرستان فرزانگان پویا

امیر حسین مسلمانی

دبیرستان فرزانگان پویا

محمد صدرا سرمدفر

دبیرستان فرزانگان پویا

امیر علی یوسفیه

دبیرستان فرزانگان پویا

پرهام مثمری


دبیرستان فرزانگان پویا

آرمان اسکندری

دبیرستان فرزانگان پویا

پارسا رحیمی

دبیرستان فرزانگان پویا

عرفان محمدزاده

دبیرستان فرزانگان پویا

سهیل گمارلو

دبیرستان فرزانگان پویا

سینا مشایخی


دبیرستان فرزانگان پویا

علیرضا نوری

دبیرستان فرزانگان پویا

سهیل همراز

دبیرستان فرزانگان پویا

امیر حسین جنتی

دبیرستان فرزانگان پویا

امیر حسین عابدی

دبیرستان فرزانگان پویا

علی باقری سهی


دبیرستان فرزانگان پویا

امیر محمد رضایی

دبیرستان فرزانگان پویا

ونداد فخر بخش

دبیرستان فرزانگان پویا

مهدی سوری

دبیرستان فرزانگان پویا

سید عرفان امیری

دبیرستان فرزانگان پویا

پارسا رشیدفر


دبیرستان فرزانگان پویا

امیر سام دوستی

دبیرستان فرزانگان پویا

محمد امین ساکی

دبیرستان فرزانگان پویا

علی یزدانی

دبیرستان فرزانگان پویا

امیر حسین چهرازی

دبیرستان فرزانگان پویا

امیر حسین غلامی