باشگاه عکاسی


عکاسی به عنوان یکی از هنرهای مدرن بین نوجوانان و جوانان از محبوبیت خاصی برخوردار است و امروزه با در دسترس بودن دوربین های عکاسی (چه پیشرفته چه معمولی و دوربین های تلفن همراه) به منظور آموزش و کسب مهارت در دانش آموزان و همچنین شرکت آنها در مسابقات منطقه و استان و همچنین تشکیل گروهی از دانش آموزان علاقمند جهت مستند سازی رویدادهای دبیرستان باشگاه عکاسی به فعالیت میپردازد.اعضای باشگاه عکاسی


دبیرستان فرزانگان پویا

نیما نیک سیرت

دبیرستان فرزانگان پویا

محمد صدرا سرمدفر

دبیرستان فرزانگان پویا

ایمان حسن یزدی

دبیرستان فرزانگان پویا

علی حاجی فتاح

دبیرستان فرزانگان پویا

علیرضا غلامی


دبیرستان فرزانگان پویا

امیر علی یوسفیه

دبیرستان فرزانگان پویا

آرمان اسکندری

دبیرستان فرزانگان پویا

پارسا رحیمی

دبیرستان فرزانگان پویا

احمد رضا محمد قربانی

دبیرستان فرزانگان پویا

محمد صمدی


دبیرستان فرزانگان پویا

محمد ماستری فراهانی

دبیرستان فرزانگان پویا

علی وزیری

دبیرستان فرزانگان پویا

سهیل گمارلو

دبیرستان فرزانگان پویا

سینا مشایخی

دبیرستان فرزانگان پویا

عرفان شفیعی مهریار


دبیرستان فرزانگان پویا

مهرداد زرگری

دبیرستان فرزانگان پویا

امیر عباس عسگری فرد

دبیرستان فرزانگان پویا

علیرضا نوری

دبیرستان فرزانگان پویا

سپهر رضایی

دبیرستان فرزانگان پویا

سهیل همراز


دبیرستان فرزانگان پویا

عرشیا پروین

دبیرستان فرزانگان پویا

علی فرامرزی

دبیرستان فرزانگان پویا

سینا شیدیان

دبیرستان فرزانگان پویا

امین عبدی ماسوله

دبیرستان فرزانگان پویا

شایان هاشم پور

دبیرستان فرزانگان پویا

محمد مهدی تاجیک

دبیرستان فرزانگان پویا

علی فتحی

دبیرستان فرزانگان پویا

پارسا صاحبی

دبیرستان فرزانگان پویا

امیرحسین غلامی