مدرسه زندگی
“مدرسه فقط جای درس نیست ، مدرسه محل زندگیست”
تفاوت‌های بنیادین نسل جدید مخاطبین مدارس اعم از کارکنان ، اولیا و دانش‌آموزان بر کسی پوشیده نیست . در اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش به ابعاد مختلف استعداد و پرورش مهارت‌های زندگی کلیة مخاطبین توجه بسیاری شده است. دیدگاه ایدئولوژیک مجموعه ما، همه‌پروری و نه نخبه‌پروی، همچنین پرورش ابعاد مختلف استعدادهای دانش‌آموزان براساس مدل هوش‌های چندگانه گاردنر می‌باشد. ما باور داریم که مخاطبین ما می‌توانند در حوزه‌های گوناگون، مستعد رشد باشند و رسالت مدرسه را پرورش افراد موفق در زمینه استعدادهای خود می دانیم که در طرح ارائه شده، به نحوة اجرای این رویکرد پرداخته‌ایم. مدرسة زندگی در قدم اول می‌بایست با شرایط و دیدگاه‌های مخاطبین تناسب داشته باشد و شاخصه‌های جذب مخاطبین را در زیرساخت‌های فیزیکی و برنامه‌ریزی های خود قرار دهد. در این صورت با ایجاد علاقه برای حضور و توجه به آموزش‌های مدرسه، امکان رشد دانش‌آموزان فراهم می‌گردد . برای پیاده‌سازی مدل صحیحی از مدرسة زندگی به ابعاد مختلفی همچون حوزة یادگیری، خانواده، دانش‌آموز، نیروی انسانی، ارتباطات ، ارزشیابی ، ابزار و فضاهای آموزشی پرداخته ایم که برنامه هایی را برای تحقق هر یک در قسمت‌های دیگر اراِئه نموده‌ایم. مبانی علمی طرح مدرسة زندگی مبتنی بر تئوری نظریه انتخاب " ویلیام گلسر" به عنوان یکی از رویکردهای نوین در علم روانشناسی می‌باشد که امروزه در ایران نیز بسیار مورد توجه است .
برخی از موارد مورد توجه در زیرساخت برنامه‌های مدرسه :
- آموزش‌ مهارت زندگی و شناسایی استعدادها و توانمندی‌های مخاطبین
- ارائه محتوا براساس نیازها ، علایق و دغدغه‌های دانش‌آموز
- توجه به توسعه فردی و رشد همه‌جانبه دانش‌آموز
- مشارکت خانواده در طراحی و اجرای فعالیت‌ها در مدرسه
- هدایت تحصیلی و استعدادیابی دانش‌آموزان به صورت تخصصی
- تلاش برای ارتقاء انگیزش ، شایستگی و توانمندی کارکنان
- تشکیل مدارس خواهرخواندة داخلی و بین المللی
- توجه به اهمیت محیط زیست و جغرافیای کشور و آموزش نگهداری و حفاظت محیط زیست
- توسعة فرهنگ نیکوکاری در برنامه‌ریزی مناسب جهت آموزش مخاطبین