کلیپ گزارش فینال مسابقات فوتبال مقام سوم مسابقات هندبال منطقه 5 ویژه برنامه 13 آبان دبیرستان اردوی روز دانش آموز نفرات برگزيده در برترين دانشگاه هاي سراسري كشور
کلیپ گزارش فینال مسابقات فوتبال
مقام سوم مسابقات هندبال منطقه 5
ویژه برنامه 13 آبان دبیرستان
اردوی روز دانش آموز
نفرات برگزيده در برترين دانشگاه هاي سراسري كشور